Golden Mean Inwood/inward

Lineke de Vries, furniture designer, - maker

 

The leading thread running through my recent work consists of the Golden Ratio and the Spiral of Fibonacci.
The Golden Ratio lies somewhere between 1,618 and 1,619 and this ratio one encounters everywhere in the universe including the human body.
By implementing the Golden Ratio in designing objects you are giving them a soul in a way and the result is a balanced, attractive appearance, resonating in harmony with nature.
Because of the Golden Ratio we recognize our own beauty in flowers and other natural forms, we see the face of the eternal.

Einstein: ”The Golden Ratio is a scale of ratios that makes the worse hard and the better easy.”

The Spiral of Fibonacci unfolds itself according to the Golden Ratio.
Wherever energy is allowed to move freely it dissolves in spirals, it never follows straight lines. This is the case from the micro, the level of the atoms, to the macro, the level of the galaxies.

The lesson of the spiral is that any thing is not a noun but a process, a dynamic energy-occurrence. The universe is a whirlpool of transformation and we can allow this ever continuing process to unfold through us instead of blocking it as we often do now, because we think we know better......

All fysical structures of the universe are a redistribution of the former.
In my designs I am trying to catch this dynamic, to make it visible and tangible that any object is more or less a random snapshot out of this whirlpool. Therefore I also like to include recycled materials.
As in nature matter crystallizes,  I am trying to imitate and visualize this ungoing process. 

The spiral is the universal symbol of spiritual growth throughout the world, the mystery of the eternal within us. Mostly I work with wood, new and oId, further with metal, tin, bicycle tire, textile. Besides working with wood I'm very interested in spirituality and mystics. In this project the material and the immaterial are beautifully blending together.

After high school I followed a retraining allround carpentry. A lot of years I did all kinds of construction jobs in Holland, Ireland, Nicaragua and Spain. I attended two colleges, one for civil engineering and one for interpreter-translator Spanish. Both studies I left early.
In 1990 I started my own interior construction company “Inhout, iets bijzonders in hout” (“Inwood/Inward, something special in wood”). The work shifted gradually to furniture/art making and designing.  

In recent two years I did some workshops on a high school “Life College” in Schiedam in the Netherlands. In 2013 I changed the name of my company: “Gulden Snede Inhout” ( “Golden Ratio in Wood”)

 
Mijn naam is Lineke de Vries, liever wordt ik aangesproken met El. 

De rode draad in mijn recente werk bestaat uit de Gulden Snede en de daar uit voortkomende spiraal van Fibonacci.

De gulden snede is een verhouding die je overal in de natuur tegenkomt en ook in het menselijk lichaam, Door het toepassen van deze verhouding beziel je als het ware je ontwerpen, en maken ze deel uit van de natuur.

De les van de spiraal is dat ieder (niet-)levend 'ding' geen zelfstandig naamwoord is maar een proces, een dynamisch energie-gebeuren. De wereld is een draaikolk van verandering die we kunnen toelaten zich te ontplooien door ons, in plaats van het te blokkeren wat we nu helaas maar al te vaak doen omdat we denken het beter te weten....

Alle fysische structuren van het universum zijn een herverdeling van de daaraanvoorafgaande verdeling.
In mijn ontwerpen probeer ik die dynamiek te pakken, zodat het zichtbaar en voelbaar is dat elk object een min of meer willekeurige momentopname is van die draaikolk. Ik werk graag met hergebruikte materialen.

De spiraal is het universeel symbool van spirituele verandering over de hele wereld, het mysterie van het oneindige binnen in ons 

Na de middelbare school heb ik de omscholing tot allround timmerman gevolgd. Een flink aantal jaren heb ik allerlei klussen gedaan in Nederland, Ierland, Nicaragua en Spanje. Tussendoor met twee studies begonnen en vroegtijdig afgebroken, HTS weg- en waterbouw en tolk-vertalen Spaans. In 1990 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf “Inhout, iets bijzonders in hout”. Via interieurbouw verschoven de werkzaamheden naar meubelontwerpen en –maken.
In 2013 is de naam van mijn bedrijf veranderd in: Gulden Snede Inhout, 

Naast het werken met hout ben ik zeer geÏnteresseerd in filosofie en mystiek. In dit project komt alles mooi bij elkaar.

Vanaf januari 2011 heb ik 2 jaar workshops meubelmaken gedraaid op het VMBO te Schiedam. Daar zijn we met de Gulden Snede aan de slag gegaan en het was fantastisch om te zien dat alle leerlingen, zelfs de grootste negatievelingen, hier enthousiast op reageerden, zonder overigens te beseffen wat dat nu precies inhoudt. Ik zag in de praktijk dat iedereen zich direct aangetrokken voelt tot deze verhouding.

Op persoonlijk vlak gaf dit toendertijd grote voldoening, het gevoel dat het klopt waar je mee bezig bent, net als in de relatie van macrokosmos en microkosmos kun je het kleine in het grote en het grote in het kleine zien. Nu weet ik dat in werkelijkheid de rollen zijn omgedraaid, Dat wat wij de microkosmos noemen overtreft vele malen dat wat wij als de grote wereld om ons heen beleven.


for more work also see: www.inhout.webklik.nl

contact: info@guldensnedeinhout.nl

 

 

 

^